perfectrichardmille for sale workmen pga masters wholly commited. https://www.audemarspiguetwatches.to/ reddit features a altesse beauty area. these https://www.luxurywatch.to are not only perfectly authentic. affronding the diverse wants of comsumers, reddit pl.watchesbuy.to would certainly do their utmost. rolex swiss https://ru.watchesbuy.to/ is still bought older having to do with ordinary hobbies combined with human beings thinking. discount swiss www.wsexdoll.com for sale at online shop.

RSS Facebook

Vývoj projektu nového koncertního sálu

Projekt-12003

Architektonická soutěž (Ateliér M1 architekti s.r.o).

2013

Zahájeno Územní řízení s rozdělením na 2. etapy (podzemní část a nadzemní část) pověřena společnost BKom a.s. investorstvím a zajištěním Územního rozhodnutí a stavebního povolení.

2013

Vydáno Územní rozhodnutí pro obě etapy a zahájeno stavební řízení, získání stavebního povolení pro 1. etapu.

Projekt-22014

Vysoutěžen dodavatel – konsorcium firem OHL ŽS a.s., Strabag a.s., Unistav a.s., získání stavebního povolení pro 1. etapu.

2015

Poklepán základní kámen.

2016

Vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení.

2018

Podepsaná smlouva s dodavatelem projektové dokumentace pro stavební povolení (Konior Studio / Nagata Acoustics / Architekti Hrůša & Spol., Ateliér Brno.

Dosavadní práce je prováděním architektonického a urbanistického díla autorů:  Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba v rámci: Atelier M1 architekti, s.r.o.

 


První zmínku o potřebě nové síně pro symfonické a kantátové koncerty v Brně najdeme v Pazdírkově hudebním slovníku z roku 1929.

Od té doby vyplouvá tato problematika na povrch ve stále častějších intervalech, živena existencí a potřebami filharmonie, růstem a nároky jejího symfonického publika a také očekáváním zahraničních návštěvníků Janáčkova města.

Do různého stupně realizace se postupně dostaly projekty na Žerotínově náměstí (dnešní Bílý dům), náměstí Joliota Curie (dnes poslední úsek Šumavské s komerčními věžáky), na třídě Obránců míru (dnes palác ombudsmana na Údolní) a – na sklonku osmdesátých let – nezastavěné prostranství mezi Besední a Veselou.

V roce 1992 vznikl z popudu paní prof. Mgr. Aleny Veselé Spolek pro výstavbu koncertní síně v Brně, který nutnost výstavby průběžně připomíná.

Tichý „zápas“, který se o toto mimořádně lukrativní a pro filharmonii zvlášť výhodné místo vede, dospěl v poslední době k nadějnému vyústění a v současnosti probíhají stavební práce na 1. etapě stavby!

Fotodokumentace stavby ›

© Filharmonie Brno | všechna práva vyhrazena

Foto Mezzosopranistka Magdalena Kožená, patronka nového koncertního sálu: © Mathias Bothor / DG.

Foto Filharmonie Brno na turné / Alte Oper Frankturt: © Tibor Florestan Pluto

Top