19. 2. 2019

Janáčkovo kulturní centrum: Město vyjednalo podmínky, za kterých Atelier M1 architekti vezmou zpět žalobu

TISKOVÁ ZPRÁVA, 18.2.2019

Najít takové řešení, které by umožnilo rozehrát patovou situaci kolem výstavby Janáčkova kulturního centra (JKC), se snaží vedení města Brna v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou. Na základě výsledku dosavadních jednání dochází nyní k dopracování projektu JKC ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení tak, aby odpovídal původnímu architektonickému návrhu s platným územním rozhodnutím a splňoval požadavky na moderní koncertní sál se špičkovou akustikou.

Nutné kroky směřující k realizaci druhé etapy výstavby JKC zatím znesnadňuje uplatněná žaloba a probíhající soudní spor s autory platné dokumentace k územnímu rozhodnutí (architekti Jan Hájek, Jakub Havlas, Pavel Joba ze společnosti Atelier M1 architekti, s. r. o.). Ti zažalovali město Brno tehdy ještě v čele s primátorem Petrem Vokřálem za porušení autorských práv plynoucích z uzavřené licenční smlouvy. „Prozatím byli úspěšní ve svém návrhu na vydání předběžného rozhodnutí, o žalobě jako takové dosud rozhodnuto nebylo. Ze strany předchozího vedení města však nebyly nároky výše zmíněných autorů jakkoli zohledněny a samotné uplatnění žaloby bylo bagatelizováno,“ připomněla primátorka Markéta Vaňková dosavadní průběh událostí kolem JKC. „Tuto skutečnost jsme opakovaně kritizovali. Zejména jsme upozorňovali na to, že v případě nesouladu projektu s územním rozhodnutím dojde k neúměrnému časovému prodloužení realizace stavby,“ upřesnila Markéta Vaňková. Vybudování koncertního sálu v letech 2018–2022 patří přitom mezi strategické projekty vedení města.

Protože je zřejmé, že bez zpětvzetí předmětné žaloby není reálné v dohledné době pokračovat ve výstavbě JKC, zahájila primátorka Markéta Vaňková v zájmu nalezení smírného řešení jednání s autory ze společnosti Atelier M1 architekti, s. r. o. Společně s projektantem bylo dohodnuto, že autorům bude v souladu s licenční smlouvou předložen k revizi rozpracovaný návrh dokumentace pro stavební povolení. V souladu s touto dohodou se již autoři s dopracovaným návrhem dokumentace v hrubých rysech seznámili. V následujících dnech bude probíhat intenzivní spolupráce mezi autory a projektantem s tím cílem, aby výsledná dokumentace pro stavební povolení odpovídala původnímu a stále platnému architektonickému návrhu s platným územním rozhodnutím a zároveň splňovala všechny parametry koncertního sálu včetně akustiky světové úrovně.

„I my máme zájem na tom, aby v co možná nejkratší době v Brně Janáčkovo kulturní centrum vzniklo. V případě dodržení postupu dohodnutého s primátorkou Markétou Vaňkovou jsme proto připraveni vzít zpět uplatněnou žalobu a uzavřít dohodu o narovnání,“ ujistil Pavel Joba, jeden z autorů architektonického řešení JKC a jednatel společnosti Atelier M1 architekti, s. r. o.

 

Vývoj projektu JKC:

–           Vybudování špičkového koncertního sálu jako zázemí pro Filharmonii Brno je dlouhodobou prioritou města Brna. Poprvé byla výstavba nového koncertního sálu, tzv. Janáčkova kulturního centra, zakotvena v programovém prohlášení Rady města Brna v čele s primátorem Petrem Duchoněm v období 1998–2002.

–           V roce 2002 byla na tuto veřejnou zakázku vyhlášena otevřená veřejná mezinárodní architektonická soutěž s 80 účastníky, kterou po čtyřech kolech, v procesu trvajícím téměř 2 roky, vyhrál v roce 2004 jednomyslným rozhodnutím mezinárodní poroty návrh Atelieru M1 architekti, s. r. o., autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a Pavla Joby.

–           V období 2010–2014 probíhalo územní řízení pro předmětnou stavbu, které vyústilo ve vydání územního rozhodnutí, jež nabylo právní moci v roce 2013. Toto územní rozhodnutí je stále platné a je závazným podkladem pro dopracování dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci stavby.

–           Dokumentaci pro územní rozhodnutí 1. a 2. etapy JKC zpracovala společnost Atelier M1 architekti, s. r. o., zastoupená architektem a jednatelem Pavlem Jobou. Tato společnost zpracovala také projekt ke stavebnímu povolení 1. etapy JKC a prováděcí projektovou dokumentaci 1. etapy JKC. Na základě předmětného územního rozhodnutí a stavebního povolení 1. etapy byla v letech 2015–2017 zrealizována první etapa výstavby, spočívající ve stavbě třípodlažních podzemních garáží, technické infrastruktury a v konstrukční a statické přípravě pro 2. etapu výstavby.

–           Pro druhou etapu JKC, tedy nadzemní stavbu s koncertním sálem, byla v minulém volebním období vypsána obchodní soutěž na projektanta dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. Tuto zakázku v řízení, v němž byla podána pouze jedna platná nabídka, získalo sdružení Studio Konior, Nagata Accoustic, Architekti Hrůša a spol. Ateliér Brno, s. r. o.

–           Tento tým projektantů představil v září 2018 novou podobu koncertního sálu, která však byla zcela odlišná od původního architektonického návrhu společnosti Atelier M1 architekti, s. r. o., a navíc neodpovídala parametrům vydaného územního rozhodnutí ani pozemkům ve vlastnictví města.

–           Z výše uvedeného důvodu původní projektanti, tedy Atelier M1 architekti, s. r. o., zažalovali město za porušení autorských práv plynoucích z uzavřené licenční smlouvy.

 

Tiskové středisko MMB

e-mail: tis@brno.cz

tel.: 542 172 026

www.brno.cz