5. 10. 2022

Hledání zhotovitele stavby Janáčkova kulturního centra začíná

Dvacet let po vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže přichází významný milník. Brněnští radní dnes schválili zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na výstavbu Janáčkova kulturního centra. Spolu s městem ji budou zadávat Brněnské komunikace.

„Janáčkovo kulturní centrum se bude stavět bez kompromisů, v jeho ideální podobě. Vypisovaná zakázka reflektuje dohodu z jara letošního roku mezi městem a vlastníkem hotelu International, společností HIB DEVELOPMENT. Technologické zázemí tedy bude mimo samotný objekt, čímž se sníží riziko vibrací, a na rohu Besední a Veselé vznikne nové náměstí pojmenované podle prvního rektora JAMU Ludvíka Kundery,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Dokončeny také budou podzemní garáže, které se stavěly v letech 2015–2018 a které budou mít původně plánovanou kapacitu 200 parkovacích míst.“

Součástí výstavby bude také technické vybavení Janáčkova kulturního centra, tedy například ozvučení, tlumočnické kabiny, osvětlení či projekční zařízení. Samostatně se pak ještě budou soutěžit interiéry a dodávka varhan, které budou vyrobeny na míru novému sálu. Zadání zakázky proběhne formou užšího řízení. To znamená, že v prvním kole se budou posuzovat kvalifikační předpoklady všech uchazečů, následně budou ti, kteří je splní, vyzváni k podání finálních nabídek. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 2,4 miliardy korun bez DPH i s vyhrazenými změnami závazku, tedy například se zohledněním inflace. Předpokládá se, že samotné zadávací řízení potrvá 9 měsíců, stavba by tedy měla začít příští rok a kompletně dokončena má být v roce 2026.

Obsah zadávací dokumentace byl projednán s poskytovatelem přislíbené dotace ve výši 600 milionů korun, tedy s Ministerstvem kultury ČR.

„S výjimkou podzemních garáží, které budou mít na starost Brněnské komunikace, bude provozovatelem Janáčkova kulturního centra Filharmonie Brno. Ta zde plánuje odehrát okolo 40 vlastních koncertů, program bude doplněn hostujícími umělci a uměleckými soubory. Maximálně chce také využívat komerční potenciál nového kvalitně vybaveného a v centru města stojícího objektu, takže jsou plánovány koncerty jiných pořadatelů či program v rámci různých brněnských festivalů, ale i pronájmy pro konání konferencí či seminářů. Další volné termíny zaplní nahrávání nebo streamy koncertů filharmonie,“ informoval radní pro oblast kultury Marek Fišer.

„Sál Janáčkova kulturního centra bude mít kapacitu 1 200 míst, což je oproti Besednímu domu, kde většinou Filharmonie Brno vystupuje, téměř trojnásobek. Více než stočlenný orchestr tak bude moci koncertovat v Brně v plném obsazení, navíc ve špičkových akustických podmínkách, které jsou pro kvalitní výkon interpretů a zážitek posluchačů stěžejní. Hudebníci filharmonie se o tom mohli přesvědčit v minulých dnech, když v Salzburku vystupovali na jednom z nejvýznamnějších evropských pódií, tedy ve Velkém festivalovém domě,“ řekl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Současně Rada města Brna souhlasila se záměrem vyhlášení veřejné zakázky na vytvoření business plánu Janáčkova kulturního centra. Schválila také tři členy hodnoticí komise za město Brno, jimiž budou Robert Kerndl, Tomáš Koláčný, Filip Leder, případně jejich náhradníci Markéta Vaňková, Marek Fišer a Filip Chvátal. Zbylé dva členy nominuje spoluzadavatel zakázky, tedy Brněnské komunikace.

 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz