14. 6. 2023

Upravené zadávací podmínky veřejné zakázky na stavbu Janáčkova kulturního centra jsou schváleny

Upravené zadávací podmínky k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Výstavba Janáčkova kulturního centra v Brně“, které v lednu schválilo představenstvo Brněnských komunikací, dnes schválila také Rada města Brna. Zadávací řízení zakázky tak může být zahájeno.

„Vzhledem k časovému posunu a stabilizaci trhu došlo k několika úpravám zadávací dokumentace. Cílem je snížení celkové ceny, zrychlení výstavby včetně co nejrychlejšího zprovoznění garáží a rozšíření případného okruhu uchazečů o zakázku,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a vysvětlila: „Konkrétně to znamená, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 2,4 miliardy korun bez DPH i s vyhrazenými změnami závazku, což je například inflace, bez nich pak činí 2,1 miliardy. Důležité je také zkrácení maximální doby výstavby ze 40 na 36 měsíců.“ Dále se jedná o snížení zádržného u faktur zhotovitele z 5 % na 3 % a úpravu podmínek bankovní záruky, kde se stanovuje pevná částka 30 milionů korun, která je poskytována souhrnně oběma zadavatelům, tedy městu Brnu a městské společnosti Brněnské komunikace.

V nové zadávací dokumentaci se promítá i očekávaná změna stavebního povolení v souvislosti s dosaženou dohodou se společností HIB DEVELOPMENT, a. s., vlastníkem hotelu International. „Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby, která zahrnuje odstranění trafostanice a komplexní řešení nově vzniklého prostoru, si také vyžádala určitý čas,“ řekla primátorka Markéta Vaňková.

Součástí výstavby bude také technické vybavení Janáčkova kulturního centra, tedy například ozvučení, tlumočnické kabiny, osvětlení či projekční zařízení. Samostatně se pak ještě budou soutěžit interiéry a dodávka varhan, které budou vyrobeny na míru novému sálu. Zadání zakázky proběhne formou užšího řízení. To znamená, že v prvním kole se budou posuzovat kvalifikační předpoklady všech uchazečů, následně budou ti, kteří je splní, vyzváni k podání finálních nabídek.

Obsah původní zadávací dokumentace byl projednán s Ministerstvem kultury, které poskytuje na výstavbu dotaci ve výši 600 milionů korun. Předkládán mu následně bude také konečný návrh smlouvy o dílo ve znění, v jakém bude daná smlouva podepsána.

 

Tiskové středisko MMB

tel.: +420 542 172 162

e-mail: tis@brno.cz