9. 8. 2023

Zadávací řízení na stavbu Janáčkova kulturního centra bylo prodlouženo

9.8.2023

Rada města Brna prodloužila dobu, kdy se mohou zájemci hlásit do výběrového řízení na stavbu Janáčkova kulturního centra. Důvodem je úprava zadávací dokumentace, ve které byly upraveny požadavky pro osobu, která bude řešit v projektu audiovizuální technologie a akustiku. Ke změně došlo na základě dotazů od potenciálních uchazečů.

Nově dochází k rozšíření rozsahu odborných způsobilostí u těchto osob o autorizovaného technika. Ten má totiž stejný rozsah autorizace jako původně uvedený inženýr pro tuto oblast. Díky změně dojde k rozšíření možností o účast v soutěži.

Při té příležitosti bude dokumentace přihlížet i na připravovaný projekt výstavby nového kolektoru Středová – Česká.

Aby se výše uvedenému mohly společnosti uvažující o podání nabídky přizpůsobit, byla prodloužena doba na podání nabídek, a to o 2 měsíce.

U projektů takového rozsahu není tento postup neobvyklý. Příkladem zadávacích řízení, v nichž bylo statutární město Brno zadavatelem/spoluzadavatelem, kdy došlo k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast z důvodu změny podmínek kvalifikace, jsou například projekty protipovodňových opatření na Poříčí (etapy VII a VIII) nebo zakázka na prodloužení trati do bohunického kampusu.