24. 1. 2024

Lhůta pro podání nabídek na zhotovitele JKC se prodlužuje

Uchazeči o výstavbu Janáčkova kulturního centra v Brně měli podat cenové nabídky do dnešní 10. hodiny. Vzhledem ke značnému množství dotazů se lhůta prodloužila do 1. března.

„Protože bylo postupně doručeno bezmála 100 především technických – a vzhledem k plánovanému způsobu využití budovy velmi detailních – dotazů na upřesnění zadávací dokumentace, nebylo možné vždy na všechny zareagovat v předepsaném termínu 3 pracovních dní. Proto byla spolu s odpověďmi na dotazy v souladu s právními předpisy prodloužena lhůta pro podání nabídek do 1. března 2024 do 10.00 hodin,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Je třeba připomenout, že se nejedná o nic neobvyklého, u velkých, složitých a takto exponovaných zakázek takové situace běžně nastávají a svědčí to o velkém zájmu uchazečů a jejich snaze o precizní přípravu nabídek,“ doplnil 1. náměstek primátorky města Brna René Černý.

Veřejná zakázka Výstavba Janáčkova kulturního centra v Brně, kterou společně zadává město Brno a Brněnské komunikace, je realizována dvoukolově. Lhůta pro podání žádostí o účast v prvním kole skončila 11. října 2023 a zájem stavět projevily 4 firmy. Všechny prokázaly požadované kvalifikační předpoklady, proto byly 28. listopadu 2023 obeslány výzvou k podání finálních cenových nabídek.

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB